Dalton Eelde

Het onderwijs op OBS Dalton Eelde is gebaseerd op de kernwaarden van Dalton. In de visie van de school staan dan ook de volgende beginselen centraal:

Samenwerken Vrijheid Zelfstandigheid

Elke leerling wordt vanuit de verantwoordelijkheid voor eigen spel en werk in staat gesteld met anderen samen te werken. Kind en/of leerkracht bepalen in hoeverre er wordt samengewerkt.

Op school proberen we langs de geleidelijke weg het kind te leren omgaan met het begrip ‘verantwoordelijkheid’ voor eigen handelen en dat van de ander. De zelfstandigheid komt tot uiting in het begeleiden van leerlingen.
Waar nodig wordt instructie of ondersteuning gegeven in groepsverband of individueel. Dit is afhankelijk van de werkwijze en onderwijsbehoeften van het kind.

OBS Dalton Eelde heeft de volgende kenmerken:

  1. De school biedt alle leerlingen zonder onderscheid naar afkomst en levensovertuiging een brede en kwalitatief hoogwaardige vorming aan, gericht op de ontwikkeling van de cognitieve, emotionele, sociale, motorische en creatieve vaardigheden. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de achtergronden, mogelijkheden en talenten van de individuele leerling.
  2. De school biedt onderwijs aan vanuit een goed bereikbare, goed toegeruste en veilige school die een eigen onderwijskundig en pedagogisch profiel heeft en een effectieve en uitdagende leeromgeving aanbiedt.
  3. De school speelt waar wenselijk en waar nodig is in op de ontwikkelingen in de maatschappij, zoals de multiculturele samenleving en het inspelen op het gebruik van sociale media. We brengen onze leerlingen inzicht en vaardigheden bij om in de toekomstige maatschappij als actief burger te kunnen functioneren.
  4. De school wil leerlingen met beperkingen zo lang mogelijk opvangen en begeleiden in hun eigen woon- en schoolomgeving.

Vanaf 1997 is de Openbare basisschool Dalton Eelde een daltonschool. In 2014 is de licentie voor 5 jaar verlengd. Dalton is een manier van omgaan met elkaar. Een daltonschool schept ruimte en geeft kinderen de gelegenheid om zelfstandig of samen te werken aan een afgesproken taak. De principes verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, evaluatie en reflectie vormen het uitgangspunt van de Daltonaanpak. Doordat het daltononderwijs geen voorgeschreven systeem is zijn alle daltonscholen in Nederland verschillend. Iedere daltonschool ontwikkelt op grond van de uitgangspunten een eigen vorm, aangepast aan de omstandigheden. Dit laatste is bij ons een continu proces.

Meer in deze categorie: Wat is Dalton onderwijs »

Laatste nieuws

Error: No articles to display

Agenda

Klik op een datum voor info

Oktober 2019
ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31