Groep 1 en 2

In groep 1 komen de kinderen voor het eerst in aanraking met het Daltononderwijs. Ze krijgen een weektaak die op een prikbord hangt. Iedere week hebben ze verschillende opdrachten, zoals knippen en plakken, verven, kleien of er wordt materiaal uit de kast aan geboden. Alle benodigdheden worden tijdens de instructie op een vaste plek neergelegd, zodat de leerlingen zelf kunnen beslissen wanneer ze een taak gaan maken. Als de leerlingen klaar zijn met hun werk, prikken ze een punaise met de dagkleur achter hun foto en onder hun taak. Het zelf beslissen van het wel of niet maken van de taak en wanneer, is voor deze groepen nog erg moeilijk. We proberen het daarom nog zoveel mogelijk te begeleiden. Elke weektaak wordt aan het eind van de week besproken. In deze groep wordt er veel aandacht besteed aan het samenwerken, omdat de leerlingen het hier nog moeten leren. Samenwerken vindt hier met name plaats door middel van keuze werk. De leerlingen moeten dan verplicht in tweetallen iets samen doen. Zoals bijvoorbeeld met grote blokken spelen enz.

Dit wordt aangegeven door middel van een symbool. Zowel in groep 1 als in groep 2 werken we met het principe van uitgestelde aandacht. Uitgestelde aandacht betekent dat de leerkracht op dat moment niet beschikbaar is voor de kinderen. De kinderen moeten wanneer ze vragen hebben dus zelf voor oplossingen zorgen door bijvoorbeeld verder te gaan met iets anders of door een medeleerling te vragen. De uitgestelde aandacht wordt aangegeven door middel van een symbool; een knuffel op de tafel van de leerkracht. In groep 1 wordt er maximaal 10 minuten per dag gewerkt met uitgestelde aandacht. Omdat de leerlingen nog moeten wennen aan het systeem zit de leerkracht voornamelijk aan het bureau en observeert. Alle aandachtpunten worden genoteerd en nadien besproken. Indien mogelijk kan de leerkracht ook een bepaalde groep of leerling extra instructie geven.

De kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen werk, elkaar en hun omgeving.

Dit komt in het klussenbord duidelijk naar voren.

Meer in deze categorie: « De groepen Groep 3 en 4 »