Groep 3 en 4

Tot de kerstvakantie wordt in groep 3 vooral klassikaal les gegeven. Wel zijn er korte verwerkingsopdrachten die de kinderen zelfstandig kunnen doen.
De kinderen beginnen dan met het leren lezen en rekenen. In groep 3 wordt gewerkt met de nieuwe Veilig leren lezen methode en voor het vakgebied rekenen werken we met Rekenrijk. In de groep wordt intensief gebruik gemaakt van het digitaal schoolbord.

Twitter

Facebook

Het werken van groep 3 wordt steeds zelfstandiger en in de groep wordt een taakformulier gebruikt. Hierop wordt elke dag aangegeven wat er het dagelijkse werk is (bijv: lezen schrijven, rekenen). Al het werk voor een ochtend/dag staat hierop. Als een werkje af is, wordt de desbetreffende smiley van die taak met de dagkleur gekleurd. Er zijn 3 verschillende smiley's per taak. De leerlingen geven dan aan of ze de taak leuk/ niet zo leuk/ helemaal niet leuk vonden. Als het werk goed gemaakt is, tekent de leerkracht de taak af d.m.v. een krul in het vakje te zetten. Zo kunnen de kinderen zelf kiezen wat ze eerst willen doen en houden ze een goed overzicht over wat ze nog moeten doen (In groep drie wordt er iedere dag na de instructie begonnen met vijf minuten uitgestelde aandacht).
Groep 3

Heb je een vraag, dan vraag je het eerst aan elkaar en als dat niet lukt, dan zet je je naamkaartje in de fotohouder bij de leerkracht. De leerkracht bepaalt wanneer de hulpvraag wordt beantwoord. Dit systeem wordt tot in groep 8 gehanteerd.
Samenwerkingsopdracht staat op de weektaak vermeld en is o.a. verwerkt in het keuzewerk, zoals de spelletjes van de speelleesset of een ander spel uit de kast."

Meer in deze categorie: « Groep 1 en 2 Groep 5 en 6 »