Groep 5 en 6

In groep 5 volgt dan automatisch de dagtaken. Al het werk voor een ochtend/dag staat hierop. Als een werkje af is, wordt het vakje in die taak met de dagkleur gekleurd. Als het werk goed gemaakt is komt er een krul in het vakje. Zo kunnen de kinderen zelf kiezen wat ze eerst willen doen en houden ze een goed overzicht over wat ze nog moeten doen. In groep 5 wordt er na de instructie het grootste gedeelte van de ochtend zelfstandig gewerkt. Heb je een vraag, dan vraag je het eerst aan je maatje en als dat niet lukt, dan zet je je naamkaartje in de fotohouder bij de leerkracht. De leerkracht bepaalt wanneer de hulpvraag wordt beantwoord. Dit systeem wordt tot in groep 8 gehanteerd. Samenwerken is verwerkt in het werk, zoals bijvoorbeeld dictee met zijn twee of hoofdrekenen met zijn twee of een knutselopdracht. 

In deze groep krijgen de kinderen alle dagtaken van een week overzichtelijk op een papier. Zo kunnen ze leren vooruit te plannen en bijvoorbeeld alvast werk van een andere dag te maken.Ook kunnen ze in een oogopslag zien met welk werk ze achter zijn. Hierbij is samenwerking van groot belang: veel taken kunnen/mogen samen gedaan worden. Hierbij kunnen de kinderen veel van elkaar leren. Natuurlijk speelt ook de sociale vorming hierbij een grote rol.

In groep 5 werken de kinderen met weektaken waarop per dag staat aangegeven wat ze moeten doen. Werk dat af is wordt afgetekend met de dagkleur. Is het werk correct uitgevoerd dat tekent ook de docent dat vak.Na de instructie wordt het grootste deel van de ochtend zelfstandig gewerkt. Plannen van het werk is heel belangrijk en er is dan ook steeds overleg tussen leerlingen en docent over de goedeaanpak. Vooruit werken mag als een juiste planning onder de knie is. Veel taken bij de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie zijn samenwerkingsopdracht. Ook tekstverwerken wordt samen met je maatje uitgewerkt.

Meer in deze categorie: « Groep 3 en 4 Groep 7 en 8 »