Groep 7 en 8

In de weektaak die deze kinderen meekrijgen is de hele week gepland. Ze kunnen zelf bepalen wat ze wanneer willen doen. Als ze bijvoorbeeld op maandag al het taalwerk voor de hele week willen doen, is dat hun eigen verantwoordelijkheid. Als al het werk maar aan het eind van de week af is. Naast het zelfstandigwerken zijn er ook klassikale momenten, zoals het voorbespreken van de zaakvakken, (aardrijkskunde/biologie) het nabespreken van begrijpend lezen, kringactiviteiten en bewegings onderwijs. Het zelfstandig werken in de groepen 1 t/m 6 resulteert in groep 8 tot de volgende activiteiten op het gebied van zelfstandig werken:

  • Bij het oplossen van problemen gelden de 3 volgende vuistregels:
  1. Probeer zelf het antwoord te vinden door te zoeken in hulpmiddelen als woordenboek, handleidingen, info die in de klas aanwezig is.
  2. Vraag een mede-leerling.
  3. Vraag het de leerkracht
  • Als de kinderen met rekenen taal en de zaakvakken klaar zijn, corrigeren ze zichzelf waarna de leerkracht controleest. De toetsen worden door de leerkracht nagekeken.
  • De kinderen kennen alle informatie-middelen binnen school en kunnen daar zelfstandig gebruik van maken . Bijv: In de bibliotheek leesboeken en informatie boeken opzoeken, het gebruik maken van opzoekdozen, knipseldozen, de mediatheek, ecyclopedie, P.C. o.a. encarta, via internet enz.

In groep acht zijn de kinderen zo gewend aan het systeem dat een symbool niet meer nodig is. De kinderen weten dat de leerkracht niet gestoord kan worden als er individuele instructies worden gegeven. Andere afspraken over het niet storen worden mondeling gegeven. Wel wordt het kaartsysteem gehanteerd wat betreft hulpvragen: Een aantal opdrachten op de weektaak zijn gericht op samenwerking.

Kinderen kunnen ook zelf initiatief nemen om opdrachten gezamenlijk te maken. Deze mogelijkheid is er bij diverse opdrachten bij de zaakvakken, maar ook bij het maken van verslagen van diverse activiteiten, schrijven van een verhaal of opstel, het maken van extra werk als de weektaak klaar is, het samenwerken bij de ontdektafel en computer, samen knutselen, lezen, etc.

Meer in deze categorie: « Groep 5 en 6