donderdag, 25 juni 2015 21:03

Fusie nieuwsbrief 3

Onder het kopje Nieuwsarchief treft u Fusie nieuwsbrief 3 van 17 juni 2015.

Belangrijkste onderwerpen van deze nieuwsbrief zijn:

 • Invulling werkgroepen Projectorganisatie
 • Teambijeenkomst 9 juni jl.
 • Daltonkleuters op bezoek
 • Groepsverdeling schooljaar 2015-2016
 • Besluitvorming fusie in de gemeenteraad
 • Scholenbezoek

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 30 juni.

Gepubliceerd in Fusie informatie
donderdag, 18 juni 2015 21:28

Fusie Nieuwsbrief 2

Onder het kopje Nieuwsarchief treft u Fusie nieuwsbrief 2 van 3 juni 2015.

Belangrijkste onderwerpen van deze nieuwsbrief zijn:

 • Terugblik informatiebijeenkomsten Centrum & Dalton Eelde

 • Groepsverdeling en de huisvesting van de verschillende groepen

 • Kennismaking kleuters van Dalton Eelde met obs Centrum

 • Kennismaking groepen 6 en 7 met Dalton Eelde

 • Formatie schooljaar 2015-2016

 • Huisvesting fusieschool

 • Besluitvorming fusie in de gemeenteraad

 • Schooltijden

 • Bemensing werkgroepen Projectorganisatie

Gepubliceerd in Fusie informatie
donderdag, 18 juni 2015 21:24

Fusie nieuwsbrief 2

Gepubliceerd in Nieuws
donderdag, 18 juni 2015 21:20

Fusie nieuwsbrief 1

Gepubliceerd in Nieuws
donderdag, 18 juni 2015 20:46

Fusie nieuwsbrief 1

Onder het kopje Nieuwsarchief treft u Fusie nieuwsbrief Nummer 1  van 20 mei 2015.

De belangrijkst onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn:

 • Inleiding fusie nieuws
 • Projectorganisatie
 • Huisvesting kleuters
 • Huisvesting overige groepen
 • Schoolconcept

 

Gepubliceerd in Fusie informatie
woensdag, 22 april 2015 09:07

Intentieverklaring fusie getekend

Dinsdagavond hebben beide medezeggenschapsraden, tijdens een gezamenlijke vergadering, de definitieve intentie-overeenkomst ondertekend.
Hiermee is officieel het startsein gegeven om een jaar lang met leerkrachten, ouders, directie en Baasis te werken aan de fusie tussen beide scholen.
 
In het document "traject centrum-dalton" dat eerder met de weekkwebbel is verzonden, wordt gesproken over het samenstellen van werkgroepen voor het uitwerken van de opdracht en de bijbehorende onderdelen. Hierover volgt aan het einde van de week meer informatie.
Daarnaast wordt er gesproken over het concept projectplan, tegelijkertijd informeren wij jullie ook hierover.
Gepubliceerd in Fusie informatie