maandag, 10 november 2014 01:00

Dalton Eelde

Het onderwijs op OBS Dalton Eelde is gebaseerd op de kernwaarden van Dalton. In de visie van de school staan dan ook de volgende beginselen centraal:

Samenwerken Vrijheid Zelfstandigheid

Elke leerling wordt vanuit de verantwoordelijkheid voor eigen spel en werk in staat gesteld met anderen samen te werken. Kind en/of leerkracht bepalen in hoeverre er wordt samengewerkt.

Op school proberen we langs de geleidelijke weg het kind te leren omgaan met het begrip ‘verantwoordelijkheid’ voor eigen handelen en dat van de ander. De zelfstandigheid komt tot uiting in het begeleiden van leerlingen.
Waar nodig wordt instructie of ondersteuning gegeven in groepsverband of individueel. Dit is afhankelijk van de werkwijze en onderwijsbehoeften van het kind.

Gepubliceerd in Algemeen