donderdag, 13 november 2014 00:00

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft tot doel het bevorderen van openheid en onderling overleg binnen het primair (basis) onderwijs. De MR waakt tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling voor alle groepen. De MR tracht de belangen van de leerlingen, het personeel en de ouders zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

Gepubliceerd in Medezeggenschapsraad