maandag, 10 november 2014 01:00

Dalton Eelde

Het onderwijs op OBS Dalton Eelde is gebaseerd op de kernwaarden van Dalton. In de visie van de school staan dan ook de volgende beginselen centraal:

Samenwerken Vrijheid Zelfstandigheid

Elke leerling wordt vanuit de verantwoordelijkheid voor eigen spel en werk in staat gesteld met anderen samen te werken. Kind en/of leerkracht bepalen in hoeverre er wordt samengewerkt.

Op school proberen we langs de geleidelijke weg het kind te leren omgaan met het begrip ‘verantwoordelijkheid’ voor eigen handelen en dat van de ander. De zelfstandigheid komt tot uiting in het begeleiden van leerlingen.
Waar nodig wordt instructie of ondersteuning gegeven in groepsverband of individueel. Dit is afhankelijk van de werkwijze en onderwijsbehoeften van het kind.

Gepubliceerd in Algemeen
zondag, 09 november 2014 01:00

Kernwaarden Dalton Eelde

TROTS

Door leerlingen structuur te bieden en zoveel mogelijk te betrekken creëren we een open, veilige en rustige sfeer in school. Wij zijn trots dat onze leerlingen met en van elkaar leren. Onze kinderen kunnen plannen, waardoor ze verantwoordelijk zijn voor hun taken. Zo kunnen zij ook trots zijn op zichzelf en zelfvertrouwen opbouwen!

SAMEN LEER JE MEER

Samen bereiken we meer dan alleen. Kinderen leren samen te werken. Lessen starten met coöperatieve werkvormen, waarbij alle leerlingen actief meedoen, gemotiveerd en betrokken zijn. Door maatwerk is er ruimte voor iedereen. We horen bij elkaar, we helpen elkaar, we doen het samen. Want samen leer je meer!

Gepubliceerd in Algemeen