donderdag, 13 november 2014 00:00

Het bestuur

Sinds 1 januari 2009 is het bevoegd gezag van onze school Stichting openbaar onderwijs Baasis. De Stichting vormt het bestuur van het openbaar primair onderwijs in de gemeenten Haren en Tynaarlo.

Gepubliceerd in Over Dalton Eelde
donderdag, 13 november 2014 00:00

Anti Pest Club

Bij ons op school is een Anti Pest Club.
Als kinderen op school gepest worden, proberen wij ze te helpen.
Daarvoor hebben we een stappenplan gemaakt.

Wij proberen te zorgen voor een pestloze school.
We vergaderen regelmatig.

Gepubliceerd in Praktisch
donderdag, 13 november 2014 00:00

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft tot doel het bevorderen van openheid en onderling overleg binnen het primair (basis) onderwijs. De MR waakt tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling voor alle groepen. De MR tracht de belangen van de leerlingen, het personeel en de ouders zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

Gepubliceerd in Medezeggenschapsraad
zaterdag, 15 november 2014 00:00

Oudervereniging

“Goed contact tussen school en ouders levert iedereen winst op: de school, de ouders en voorál de leerling”

Wat doet de oudervereniging?

De oudervereniging van OBS Daltonschool Eelde heeft ten doel het betrekken van ouders bij activiteiten en evenementen rondom de school. Voorbeelden daarvan zijn het kerstdiner, het paasontbijt, de wandelvierdaagse en de sinterklaasviering. Daarnaast biedt zij ondersteuning aan bijzondere projecten bijvoorbeeld in het kader van verkeersveiligheid.

Gepubliceerd in Oudervereniging
zondag, 09 november 2014 00:00

Het team

Het team is op hun werkdagen op school telefonisch bereikbaar. Ook kunt u in voorkomende gevallen hun mailadres van school gebruiken. De gegevens van alle teamleden vindt u hieronder.

Gepubliceerd in Over Dalton Eelde