De medezeggenschapsraad (MR) heeft tot doel het bevorderen van openheid en onderling overleg binnen het primair (basis) onderwijs. De MR waakt tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling voor alle groepen. De MR tracht de belangen van de leerlingen, het personeel en de ouders zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

“Goed contact tussen school en ouders levert iedereen winst op: de school, de ouders en voorál de leerling”

Wat doet de oudervereniging?

De oudervereniging van OBS Daltonschool Eelde heeft ten doel het betrekken van ouders bij activiteiten en evenementen rondom de school. Voorbeelden daarvan zijn het kerstdiner, het paasontbijt, de wandelvierdaagse en de sinterklaasviering. Daarnaast biedt zij ondersteuning aan bijzondere projecten bijvoorbeeld in het kader van verkeersveiligheid.

Via de Handen-Uit-De-Mouwen-lijst kunnen ouders zich aanmelden voor verschillende activiteiten. Naast de al genoemde activiteiten zijn dat bijvoorbeeld het vervoeren en begeleiden van de kinderen bij een uitstapje naar de Kiep, helpen bij de oud-papier inzameling en kinderen helpen oversteken bij het zebrapad over de esweg voor de school.