Oudervereniging

“Goed contact tussen school en ouders levert iedereen winst op: de school, de ouders en voorál de leerling”

Wat doet de oudervereniging?

De oudervereniging van OBS Daltonschool Eelde heeft ten doel het betrekken van ouders bij activiteiten en evenementen rondom de school. Voorbeelden daarvan zijn het kerstdiner, het paasontbijt, de wandelvierdaagse en de sinterklaasviering. Daarnaast biedt zij ondersteuning aan bijzondere projecten bijvoorbeeld in het kader van verkeersveiligheid.

Het bestuur van de oudervereniging vertegenwoordigt de ouders van de leerlingen en bestaat uit 7 personen en vergadert eenmaal in de 6 weken. Deze vergaderingen zijn openbaar. De actuele actie- en besluitenlijst is hieronder te vinden bij Bijlagen. Bij de vergaderingen is altijd een teamlid aanwezig.

De ouderbijdrage

De oudervereniging zorgt verder voor het innen van de algemene ouderbijdrage en de ouderbijdrage voor het schoolreisje. De algemene ouderbijdrage wordt gebruikt voor het (mede)financieren van o.a. genoemde evenementen en nieuwe materialen waar de school anders geen budget voor heeft zoals bijvoorbeeld reflecterende hesjes voor de fietsende kinderen en picknickbanken. Om de ouderbijdrage laag te houden organiseert de OV periodieke inzamelingen voor kleding en oud-papier.

De Bonte Dalton Avond

Er is een aparte commissie benoemd voor het jaarlijks terugkerende ‘grote evenement’. Dit was tot 2014 de Zomermarkt maar zal vanaf 2015 De Bonte Dalton Avond worden (DBDA) worden. De opbrengsten van deze dag gaan deels naar een goed doel en deels naar aanschaf of vervanging van schoolmaterialen zoals binnen- en buitenspeelgoed, opruimmogelijkheden en ondersteunend materiaal. Dit wordt uiteindelijk in overleg met de leerlingen bepaald.

De jaarvergadering

Eénmaal per jaar is er een algemene ouderavond waar het jaarverslag inclusief financiën wordt gepresenteerd. Daarnaast wordt de begroting voor het nieuwe schooljaar besproken. De kascomissie controleert jaarlijks de financiën en licht op de jaarvergadering haar bevindingen toe.

Samenstellingen bestuur, commissies en overige verantwoordelijkheden 2014/15:

Het bestuur

Diana Sijm (voorzitter), Yvette Ottens (penningmeester), Jorgen Middel (secretaris), Ingrid Miedema, Corina Martien, Margien Uffen (vertegenwoordiger uit docenten team).

Er is nog één vacature voor algemeen lid.

De DBDA commissie

Tjallie Liewes, Marijke Teisman-Duzink, Melvin Kuiper en Tsjitske Stoel

De Kas commissie

Jan Hovenkamp en Joost Keers

Coördinatie oud-papier inzameling

Marijke Teisman-Duzink

Coördinatie luizencontrole

Corina Martien

Coördinatie verkeersbrigadiers

Monique Sjoerts

Coördinatie wandelvierdaagse

Yvette Ottens en Anne Marie Brabers