Het team is op hun werkdagen op school telefonisch bereikbaar. Ook kunt u in voorkomende gevallen hun mailadres van school gebruiken. De gegevens van alle teamleden vindt u hieronder.

Dalton is a way of life.
Wij zijn Dalton. Wij dragen met trots dit onderwijsprincipe uit.
Wij zijn van mening: Samen leer je meer!

Door verantwoordelijkheid te geven:
Zorgen voor jezelf, maar ook voor je medeleerlingen, voor je omgeving, je werk. Leerlingen de vrijheid geven om fouten te maken, fouten maken mag. Nee, sterker nog: fouten maken moet.
Want van fouten leer je!

Om als school meer kwaliteit te kunnen bieden, heeft de school inzicht nodig in zowel de resultaten van de school als de tevredenheid van het personeel, de ouders en de leerlingen. In 2013 is onderzoek gehouden door de School & Innovatie Groep waarbij de tevredenheid van de ouders in kaart is gebracht.

Voor alle ouders hebben wij een schoolgids. Deze gids is voor ouders/verzorgers die nu kinderen op onze school hebben en voor ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen. In deze gids proberen we u een indruk te geven van onze school en wat u van ons onderwijs mag verwachten.

Sinds 1 januari 2009 is het bevoegd gezag van onze school Stichting openbaar onderwijs Baasis. De Stichting vormt het bestuur van het openbaar primair onderwijs in de gemeenten Haren en Tynaarlo.