Schoolgids

Voor alle ouders hebben wij een schoolgids. Deze gids is voor ouders/verzorgers die nu kinderen op onze school hebben en voor ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen. In deze gids proberen we u een indruk te geven van onze school en wat u van ons onderwijs mag verwachten.

Scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. Dat maakt het kiezen moeilijk. Deze schoolgids kan ouders helpen bij het bewust kiezen van een school voor hun kinderen. Een belangrijke keuze, want u vertrouwt uw kind vele jaren toe aan de zorg van de school.

Hopelijk zult u onze schoolgids met veel plezier lezen. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gids u slechts een indruk kan geven. Vanzelfsprekend zijn we bereid de schoolgids nader toe te lichten in een persoonlijk gesprek.

De schoolgids is onderaan dit artikel te downloaden.