Oudertevredenheidsonderzoek

Om als school meer kwaliteit te kunnen bieden, heeft de school inzicht nodig in zowel de resultaten van de school als de tevredenheid van het personeel, de ouders en de leerlingen. In 2013 is onderzoek gehouden door de School & Innovatie Groep waarbij de tevredenheid van de ouders in kaart is gebracht.

Dit onderzoek is als bijlage onderaan dit artikel te vinden.