Leerlingenraad

Waarom hebben we een leerlingenraad?

We hebben een leerlingenraad om te vergaderen wat aan de school verbeterd moet worden.

Wie zit erin de leerlingenraad?

Elk jaar vinden er verkiezingen in de groepen 5 tot en met 8 plaats. En uit elke groep wordt er 1 nieuw lid gekozen, het oudste lid van de groep gaat er dan uit. Uit iedere groep zitten er dan 2 leden in de leerlingenraad.

Welke functie heeft ieder lid?

De leerlingen uit  groep 5 hebben als taak om in de ideeën bus te kijken en op te knappen. Groep 6 die zorgt voor de financiën. Groep 7 maakt na elke vergadering de notulen en groep 8 heeft de voorzittersrol en zorgt voor de agenda.

Hoe vaak wordt er vergaderd?

Er wordt ongeveer 1 keer per 4 weken vergaderd. De directeur is bij elke vergadering aanwezig.

Waar vergaderen we over?

We vergaderen over nieuwe spullen en activiteiten, of wat er kan worden verbeterd aan de school.

Waar heeft de leerlingenraad al voor gezorgd?

Nieuwe hockey knotsen, springtouwen en voor allemaal ander buitenspeelgoed. Bordjes langs de school gemaakt met verboden te poepen voor honden.

De gemeente heeft het gras opnieuw ingezaaid van het speelveld.

Gerelateerde items (op tag)

Meer in deze categorie: Anti Pest Club »